Včelárske potreby, pomôcky a náradie | www.vcely-eshop.sk

Obchodné podmienky

There are no translations available.

1. PREVÁDZKOVATEĽ A ZÁKAZNÍK

PREVÁDZKOVATEĽ :
Včely-eshop sk,s.r.o.
Dlhá 31
Nitra 949 01
IČO: 4541481
IČ DPH: SK2023052452
OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, Vložka č. 16929/L

ZÁKAZNÍK:
je registrovaný užívateľ systému, ktorý má na základe registrácie právo objednať ponúkaný tovar v internetovom obchode www.vcely-eshop.sk.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.2. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

2.3. Každá objednávka je potvrdená formou e – mailovej správy a telefonického kontaktu zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho mailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to mailom, ktorý za považuje za záväzný.

2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti)

2.5. Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.

2.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

2.7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. ZO STRANY KUPUJÚCEHO
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného v plnej, preukázateľnej výške).

3.2. ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní..

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru):
Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak takýto prípad nastane, musí:

kontaktovať predávajúceho, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu          nákupu a Vaším číslom   účtu či adresou pre vrátenie peňazí
tovar musí byť:
- v pôvodnom nepoškodenom obale
- nepoužitý
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.)
súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru
tovar treba zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 3 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

5. PRÁVO NA ZMENU CENY

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 15 dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“, aktuálne sadzby poštovného sú uvedené na úvodnej stránke.
Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok prepravcov.  Skutočnú cenu prepravy vykalkulujeme pri obdržaní objednávky a oboznámime s tým objednávateľa. Od objednávateľa požadujeme vyjadrenie, či upravenú cenu akceptuje, alebo ruší objednávku.

7. ZÁRUČNÁ DOBA

OMNI-S s.r.o. zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru:
Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu prevádzkovateľa. Po obdržaní protokolu Včely-eshop.sk s.r.o. najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. Reklamačný protokol je na stiahnutie tu: 
Zákazník je povinný pripraviť tovar primeraným spôsobom na prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčastí tovaru. Kuriérska spoločnosť má právo neprevziať zásielku, ak nie je primerane zabalená.
V prípade, že si zákazník nezachoval pôvodný obal, môže si objednať náhradný obal, ktorý mu bude zaslaný v cene poštovného.

9. SÚHLAS NA ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník dáva súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov (adresa, telefónne číslo) za účelom obdržania objednaného tovaru. Osobné údaje budú poskytnuté len špedičnej spoločnosti alebo daňovým orgánom.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.